Drukas Pasaule SIA  privātuma politika

1. SIA “Drukas Pasaule” reģ.nr. 40103310796, (turpmāk – Drukas Pasaule), ir pārzinis, kas izpilda Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 prasības Latvijā.

Šī Privātuma politika izskaidro, kā Drukas Pasaule apstrādā fiziskās personas datus, kad tiek izmantoti mūsu pakalpojumi. Šī politika attiecas uz personas datu apstrādi, ko Drukas Pasaule ievāc no mājas lapām, e-pastu sarakstes, līgumiem un citiem avotiem.

Personas datu ievākšana un izmantošana

2. Izmantojot Drukas Pasaule pakalpojumus, personas datu apstrādē tiek ievēroti Regulas noteikumi.

3. Drukas Pasaule informē, ka norādot savu e-pasta adresi, citu kontaktinformāciju, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīts paziņojums/atgādinājums un cita informācija par preču, pakalpojumu veiktajiem pasūtījumiem.

Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

4. Drukas Pasaule apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

  • Pakalpojumu un distances līguma, rēķinu sagatavošana, noslēgšana un izsūtīšana
  • Pieteikumu izskatīšanai un apstrādei
  • Pasūtījumu apstrādei, saziņai ar pasūtītāju

5. Drukas Pasaule  apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
  • Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde
  • Leģitīmās intereses nodrošināšanai
  • Līguma noslēgšanai vai izpildei
  • Datu subjekta piekrišana

Personas datu glabāšanas ilgums

6. Drukas Pasaule  glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

  • kamēr Drukas Pasaule pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
  • kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.


Personas datu saņēmēji

7. Drukas Pasaule fizisko personu datus nodod trešajām personām tikai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos gadījumos.

8. Dati, kas ļautu identificēt fizisko personu, netiek atklāti un netiek nodoti trešajām personām, ja to nepieprasa Latvijas Republikas normatīvie akti.


Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

9. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.

10. Drukas Pasaule veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi vai citu saziņas veidu).


Tiesības atsaukt piekrišanu

11. Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, sūtot atsaukumu uz epastu [email protected] .

12. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.